Khi dùng máy tính, để giúp mọi công việc trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn thì các phím tắt đã ra đời. Việc sử dụng tổ hợp các phím tắt giúp tiết kiệm cho bạn khá nhiều thời gian. Bài viết dưới đây mình xin tổng hợp tất tần tật những phím tắt trên máy tính

Tổng hợp phím tắt cho các thao tác sao chép, dán và một số phím tắt chung khác

cac to hop phim don gian - Tổng hợp tất cả những phím tắt trên máy tính bạn nên biết

Dưới đây là tổ hợp phím tắt cho các thao tác sao chép, dán và một số phím tắt chung khác trên hệ điều hành Windows:

Sao chép và dán:

Ctrl + C: Sao chép (copy).

Ctrl + X: Cắt (cut).

Ctrl + V: Dán (paste).

Phím tắt chung:

Ctrl + Z: Hoàn tác (undo).

Ctrl + Y: Làm lại (redo).

Ctrl + A: Chọn tất cả (select all).

Ctrl + F: Tìm kiếm (find).

Ctrl + S: Lưu (save).

Ctrl + P: In (print).

Ctrl + N: Mở cửa sổ mới (new window/tab/document).

Các phím tắt khác:

Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.

Alt + F4: Đóng cửa sổ/ứng dụng hiện tại.

Windows key + L: Khóa máy tính và đăng xuất người dùng.

Windows key + D: Chuyển đổi giữa Desktop và màn hình ứng dụng.

Windows key + E: Mở File Explorer.

Windows key + R: Mở hộp thoại Run.

Windows key + Print Screen: Chụp màn hình và lưu vào thư mục Screenshots.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách cứu dữ liệu máy tính, USB và thẻ nhớ

Tổng hợp phím tắt logo Windows

Phím tắt chung:

Windows key: Mở menu Start.

Windows key + D: Chuyển đổi giữa Desktop và màn hình ứng dụng.

Windows key + L: Khóa máy tính và đăng xuất người dùng.

Windows key + E: Mở File Explorer.

Windows key + P: Mở cài đặt màn hình.

Windows key + I: Mở cài đặt Windows.

Windows key + M: Thu gọn cửa sổ trình duyệt

Windows key + Shift + M: Khôi phục các cửa sổ đã được thu nhỏ.

Quản lý cửa sổ:

Windows key + Left/Right/Up/Down: Kéo và thay đổi kích thước cửa sổ.

Windows key + Shift + Left/Right: Chuyển cửa sổ sang màn hình hiển thị khác (nếu có nhiều màn hình).

Windows key + Tab: Mở Task View (hiển thị các cửa sổ và desktops đang chạy).

Windows key + Ctrl + D: Tạo một desktop mới.

Windows key + Ctrl + Left/Right: Chuyển đổi giữa các desktop đã tạo.

Cortana và tìm kiếm:

Windows key + C: Kích hoạt Cortana (nếu được hỗ trợ trên hệ thống).

Windows key + S: Mở thanh tìm kiếm.

Tổng hợp phím tắt hộp thoại

Hộp thoại Run:

Windows key + R: Mở hộp thoại Run.

Hộp thoại Tìm kiếm:

Windows key + S: Mở thanh tìm kiếm.

Hộp thoại Lưu:

Ctrl + S: Lưu tệp tin hiện tại.

Hộp thoại In:

Ctrl + P: In tài liệu hiện tại.

Hộp thoại Đóng cửa sổ/Chương trình:

Alt + F4: Đóng cửa sổ/ứng dụng hiện tại.

Hộp thoại Xác nhận:

Enter: Xác nhận hoặc chấp nhận lựa chọn.

Esc: Hủy bỏ hoặc thoát khỏi hộp thoại.

Hộp thoại Chọn tệp tin/Thư mục:

Ctrl + A: Chọn tất cả các tệp tin/ thư mục.

Ctrl + Click: Chọn nhiều tệp tin/ thư mục không liên tiếp.

Shift + Click: Chọn nhiều tệp tin/ thư mục liên tiếp.

Ctrl + X: Cắt các tệp tin/ thư mục đã chọn.

Ctrl + C: Sao chép các tệp tin/ thư mục đã chọn.

Ctrl + V: Dán các tệp tin/ thư mục đã cắt/ sao chép.

Tổng hợp các phím tắt thư mục

Quản lý thư mục chung

Ctrl + N: Tạo thư mục mới.

F2: Đổi tên thư mục hoặc tệp tin được chọn.

F5: Làm mới thư mục hiện tại.

Alt + Enter: Hiển thị thuộc tính của thư mục hoặc tệp tin được chọn.

Alt + Up Arrow: Đi vào thư mục cha.

Thao tác sao chép, cắt và dán:

Ctrl + C: Sao chép thư mục hoặc tệp tin được chọn.

Ctrl + X: Cắt thư mục hoặc tệp tin được chọn.

Ctrl + V: Dán thư mục hoặc tệp tin đã sao chép hoặc cắt.

Chọn thư mục và tệp tin:

Ctrl + A: Chọn tất cả thư mục và tệp tin.

Shift + Click: Chọn nhiều thư mục hoặc tệp tin liên tiếp.

Ctrl + Click: Chọn nhiều thư mục hoặc tệp tin không liên tiếp.

Điều hướng và thay đổi chế độ xem:

Alt + P: Hiển thị hoặc ẩn thanh địa chỉ.

Alt + D: Di chuyển con trỏ vào thanh địa chỉ.

Ctrl + Mouse Wheel: Thay đổi kích thước biểu tượng thư mục và tệp tin trong cửa sổ File Explorer.

Ctrl + Shift + N: Tạo thư mục mới nhanh chóng trong cửa sổ File Explorer.

Tổng kết 

Trên đây là tổng hợp một số loại phím tắt cần thiết khi bạn sử dụng máy tính, giúp tối ưu công việc tốt hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các phím tắt và chức năng có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn đang quản lý thư mục, hệ điều hành bạn đang sử dụng. 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published